Onze projecten

Het KR8-programma

Het KR8-programma

Werken aan herstel voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

KR8 is een uniek programma dat verschillende interventies op gestructureerde wijze organiseert en integreert binnen de huidige FACT-organisatie. KR8 (uitgesproken als ‘Kracht’) is een gestructureerd programma dat mensen met een psychose gevoeligheid helpt het beste resultaat uit hun behandeling te halen en samen met hun behandelteam en familie en naasten te werken aan herstel en toekomst.

Verschuiving van zorg naar de wijk

Momenteel vindt in Nederland een belangrijke verschuiving in de GGZ plaats, waarbij het afbouwen van klinische voorzieningen en het aantal bedden centraal staat, gekoppeld aan het opbouwen van effectieve, kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte ambulante zorg.

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening worden bij voorkeur steeds meer in hun eigen omgeving behandeld. Echter, de ambulante teams worden steeds drukker, het aantal mensen in zorg stijgt en ook de zwaarte van de problematiek neemt toe.

Wat biedt KR8

KR8 is gericht op het professioneel vormgeven van hoogwaardige ambulante zorg, en kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en effectiviteit van deze zorg.

Het KR8-programma is gebaseerd op drie pijlers: 1. state of the art zorginhoud1,2, 2. duidelijke structuur in de door uw instelling gewenste behandeling, 3. Menselijke, gelijkwaardige en herstelgerichte bejegening.

De onderliggende infrastructuur omvat een centrale lounge bij voorkeur in de wijk/omgeving (een gastvrije ontmoetingsplaats waar ook de groeps-psycho-educatie wordt gegeven) en een digitaal portaal voor programmabegeleiders, voor online (proces-) ondersteuning en waarmee modelgetrouw werken wordt gestimuleerd.

De doelen van KR8

De drie belangrijkste doelen van KR8 zijn het bieden van hoogwaardige ambulante zorg zoals gepercipieerd door cliënten, hun naasten en betrokken zorgverleners in de directe omgeving van de cliënt, het vergroten van de eigen regie van de cliënt onder andere door herstel van het sociale netwerk en tenslotte waar mogelijk het kunnen afschalen van zorg, waardoor dit programma ook een kosteneffectief programma is.3

KR8 is een flexibel programma waarin nieuwe ontwikkelingen als samenwerking met het sociale domein, IPS, RACT en andere ontwikkelingen flexibel worden geïntegreerd binnen de structuur van het programma.

Onze ambitie:

Mensen met een psychose gevoeligheid in de Nederlandse ambulante GGZ worden met KR8 in hun eigen omgeving en in nauwe samenwerking met hun zorgverleners, familie/naasten en het sociale domein effectief geholpen het beste resultaat uit hun behandeling te halen en samen te werken aan herstel en toekomst, waardoor de gepercipieerde kwaliteit van de behandeling door cliënten zelf, hun naasten en door zorgverleners toeneemt en de zorgkosten significant afneemt door het kunnen afschalen van zorg.

Informatie

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie of een gesprek over wat het KR8 programma voor u en voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op via info@healthysolutions.nl.

  1. Bauml J, Psychoeducation: A Basic Psychotherapeutic Intervention for Patients With Schizophrenia and Their Families, Schizophrenia Bulletin vol. 32 no. S1 pp. S1–S9, 2006)
  2. Kissling et al. 2008 in Bäuml/Pitschel-Walz (eds). Psychoedukation, SchattauerStuttgart (263-269)
  3. Lewellyn Lewis, et al. Maintaining Adherence Programme: evaluation of an innovative service model. British Journal of Psychiatry Bulletin, 1-7, 2015 (doi: 10.1192/pb.bp.114.048496)

Volgend project

KR8™ Mobile Health Manager

Lees wat wij belangrijk vinden